WOZ-waarde 2021 terug naar nieuws


De voordelen van een hoge WOZ-waarde:

Een hoge WOZ-waarde is gunstig wanneer u van plan bent om uw woning te verkopen. In veel gevallen zullen potentiële kopers hun bod mede baseren op de WOZ-waarde van uw woning. Hoe hoger deze is, hoe groter de kans op een hoog openingsbod.

Vervolgens kan het hebben van een hoge WOZ-waarde positief uitpakken wanneer u minder rente wilt betalen over uw hypotheek. De hoogte van de rente is mede afhankelijk van de schuld-marktwaarde verhouding van uw woning. De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van uw woning en wordt bepaalt door uw gemeente. Op het moment dat de waarde van uw woning lager ligt dan je uitstaande hypothecaire schuld dan zal de bank in sommige gevallen een risico-opslag op uw rente hanteren. Door het aantonen van een verhoogde WOZ-waarde kan deze risico-opslag soms komen te vervallen. Ook wanneer u geen risico-opslag heeft kan uw rente in sommige gevallen verlaagd worden door de waardestijging van uw woning.

De nadelen van een hoge WOZ-waarde:

Wanneer de WOZ-waarde stijgt dan stijgen ook de kosten voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en de gemeentelijke heffingen.

Daarnaast betaalt u meer inkomstenbelasting omdat het eigen woningforfait hoger is. Het eigen woningforfait in 2021 is 0,5% van de WOZ-waarde (voorbeeld: WOZ-waarde € 280.000 x 0,005 = € 1.400). Het eigen woningforfait moet u opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Hoe hoger het eigen woningforfait, hoe meer inkomstenbelasting u betaalt.

Tot slot kan een hoge WOZ-waarde nog nadelig uitpakken wanneer u een woning, pand of stuk grond geschonken krijgt of erft. De WOZ-waarde wordt namelijk verplicht gebruikt voor de waardebepaling van de erf- en schenkbelasting. Hoe hoger de waarde, hoe meer belasting u dient te betalen.

Indien u een woning erft dan is het belangrijk om te weten dat u voor het bepalen van de WOZ-waarde kunt kiezen van welk jaar de WOZ-waarde gebruikt wordt. Dit mag het jaar van overlijden of het jaar daarvoor zijn. Uiteraard kiest u dan voor de laagste waarde omdat u dan minder belasting betaalt.